Feestfotobox.be is een photobooth concept van Hendrik Deleu (Brugsesteenweg 82 in Hulste).

De fotobox kan onmogelijk in regen of slecht weer functioneren.
Na installatie mag de photobooth niet meer verplaatst worden.

De huurder zal zorgen voor een geschikte ruimte op het evenement voor de photobooth. Een minimum vloeroppervlakte van 5x3m is vereist. De klant zal een 220v stopcontact verzorgen binnen de door de klant aangewezen ruimte voor de photobooth.
In geval van overmacht heeft feestfotobox.be het recht om, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Wij garanderen geen correcte werking van het materiaal wanneer deze situaties optreden:
-als iemand opzettelijk of onopzettelijk de stekker uit het stopcontact haalt
-als iemand de fotobox of randapparatuur probeert te verplaatsen of te openen

Bij eventuele problemen kan u ons tijdens de huurperiode bereiken op het telefoonnummer dat we u bezorgen.
Wij trachten in geval van problemen een oplossing te voorzien.
Indien de printer stopt met printen, kunnen we alle fotostrookjes achteraf printen en bezorgen. Wij doen er alles aan om de fotobox correct te laten werken.

Indien de fotobox niet correct zou functioneren, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdere verloop van het evenement.

Na het evenement worden alle genomen foto's digitaal bezorgd aan de huurder.
Bij publicatie van deze foto's staat de huurder volledig in voor de gevolgen hiervan.

De huurder zal als 'goede huisvader' waken over de photobox. Hij draagt alle verantwoordelijkheid voor de risico's die zich kunnen voordoen (brand, schade, ongevallen, diefstal,...). Als er schade is wordt die terugbetaald door de huurder of zijn verzekering.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Privacy beleid:  Feestfotobox, hecht groot belang aan uw privacy. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
Verwerking van gegevens
Feestfotobox verklaart dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenkomst met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) die inging op 25/5/2018.
Feestfotobox gebruikt uw gegevens enkel voor:
• Het uitvoeren van onze overeenkomsten
• Het leveren van diensten middels contactformulier
• Het leveren van ondersteuning rond het gebruik van onze diensten
• Het verzenden van facturen en vorderen van betalingen
• Het optimaliseren en beheren van de kwaliteit van onze websites en online applicaties
• Het genereren van statistieken rond gebruik van onze online applicatie en website, om de dienstverlening te optimaliseren.
De gebruiker kan bij Feestfotobox te allen tijde zijn eigen gebruiker gegevens bekijken en wijzigen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Feestfotobox, Brugsesteenweg 82, B-8531 Hulste (Harelbeke), info@feestfotobox.be alles regelen.
Feestfotobox verbindt er zich toe om de persoonsgegevens op een afdoende fysieke, technologische en organisatorische manier te beveiligen om misbruik, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang van uw gegevens te voorkomen. Wij garanderen dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan derden. Feestfotobox kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Bewaartermijn
Feestfotobox bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door wettelijke bepalingen.

Foto's genomen op evenementen worden direct na het evenement bezorgd aan de opdrachtgever, en permanent verwijderd op onze systemen. Rechten van onze gebruikers
U kan als gebruiker te allen tijde beroep doen op uw privacy rechten, door te contact met ons op te nemen via info@feestfotobox.be . Deze rechten omvatten o.a.:

  • Recht tot toegang van uw gegevens
  • Recht op rechtzetting en aanpassen van uw gegevens
  • Recht om uw gegevens te laten verwijderen
  • Recht om uw gegevens niet langer te laten verwerken
  • Recht tot overdracht van uw gegevens
  • Recht tot neerleggen van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens


Het gebruik van “cookies”: Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics [alleen voor google analytics gebruikers]:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contacteer FeestFotoBox

Hendrik Deleu
Brugsesteenweg 82
8531 Hulste (Harelbeke)

Mail: info@feestfotobox.be

Of contactformulier: 

Klik hier 

voorbeeld fotostrip